Lektion 10
Hjälptecken - Hamza & Alif Mamdooda

I arabiska finns fyra hjälptecken, Sukun, Shaddah, Hamza och Alif Mamdoda. Dessa tecken läggs på andra bokstäver för att ge bokstaven en speciell egenskap. När det gäller Hamza så kan den också förekomma separat eller mitt i ett ord som vilken annan bokstav. I tabellen nedan visas var dessa hjälptecken placeras i förhållande till en bokstav, som exempel visas bokstaven "Baa" och "Alif".Hemläxa:
Skriv ut bokstavstabellen ovan och skriv sedan "Hamza & Alif Mamdooda" med vokalerna enligt exemplet ovan.

Till huvudsidan