Lektion 11

Extra bokstäver - Alif Maqsoora & Taa Marbota

Utöver de 28 bokstäverna så finns det två extra bokstäver i arabiska. De är Alif Maqsoora, skrivs som Yaa fast utan prickor under och uttalas som Alif och Taa Marbota eller Modawwara som uttalas som Taa. Dessa två extra bokstäver förekommer i slutet av ett ord och de är Alif och Taa i grunden men ändrar form bl.a. av gramatiska skäl.Hemläxa:
Fyll rad 2 och 3 av ovanstående tabell med Alif Maqsoora och rad 5 och 6 med Ta Marbota.

Till huvudsidan