Lektion 9
Hjälptecken - Shaddah

I arabiska finns fyra hjälptecken, Sukun, Shaddah, Hamza och Alif mamdoda. Dessa tecken läggs på andra bokstäver för att ge bokstaven en speciell egenskap. När det gäller Hamza så kan den också förekomma separat eller mitt i ett ord som vilken annan bokstav. I tabellen nedan visas var dessa hjälptecken placeras i förhållande till en bokstav, som exempel visas bokstaven "Baa" och "Alif".Hemläxa:
Skriv ut bokstavstabellen ovan i sex kopior:
- På den första kopian skriv "Shaddah" med Fatha på varje bokstav i tabellen.
- På den andra kopian skriv "Shaddah" med Kasra på varje bokstav i tabellen.
- På den tredje kopian skriv "Shaddah" med Dhamma på varje bokstav i tabellen.
- På den fjärde kopian skriv "Shaddah" med Fathattan på varje bokstav i tabellen.
- På den femte kopian skriv "Shaddah" med Kasrataan på varje bokstav i tabellen.
- På den sjätte kopian skriv "Shaddah" med Dhammataan på varje bokstav i tabellen.

Till huvudsidan