Skriv på arabiska
Kopiera sedan texten med (Ctrl + c) och klistra sedan in det med (Ctrl + v) i rutan nedan för att få Unicode.D S s' s z r d' d H' H j t' t b a

- y w h n m l k q f g' g Z T0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Klistra in den arabiska texten med (Ctrl + v) och ej med musen!


Resultatet i unicode :


   

www.islamguiden.com