Um Ayubs råd till ny akonvertiter

Råd angående omgivningens reaktioner
-Var försiktig med att ge dig in i livliga debatter och diskussioner med icke-muslimer. Alla frågor som du ställs inför behöver inte besvaras! Tänk på att skillnaden mellan er är Imaan. Vissa saker inom Islam är mycket svårt att acceptera för icke-muslimer, hur mycket man än försöker förklara och få dem att förstå. Det är ibland bättre att svara kortfattat, tex: ”Jag vet inte varför”, eller: ”Det finns en visdom med allt i Islam”, eller: ”Den som skapat oss vet bättre vad som är bra för oss”, etc, än att ge sig in i att försöka förklara, särskilt när man inte kan tillräckligt mycket själv om Islam. Det kan dessutom hända att deras argument kan få dig att tvivla eller känna dig svag, om du inte har tillräckligt stark Imaan och kunskap, så att du kan bemöta deras argument. Var säker på att du har Sanningen i din hand och även om just du inte har kunskap nog att kunna besvara alla frågor, så kom ihåg att det säkerligen inte finns några frågor och argument som de lärde inte har kunnat besvara eller bemöta.

-Tänk på att det viktigaste är att nöja Allaah, inte de icke-troende. Så om det känns jobbigt, tex att bära slöja eller bemöta dem som kritiserar ditt val att bli muslim, så kom ihåg att Allaah är nöjd med dig och inte med dem, och försök strunta i folks blickar och hån (om du nu utsätts för sådant). Tänk på vad som händer dem på Domedagen, och hur bedragna de är, och hur synd det är om dem som inte förstår bättre!

Råd angående föräldrar
-Tänk på ditt uppförande gentemot dem! Minns att respektera sina föräldrar är en mycket viktig del i Islam. Många unga svenskar i dag är vana att inte respektera sina föräldrar och prata med dem hursomhelst, men tänk på att så kan du inte vara som muslim. Ta hänsyn till deras oro, och till att de inte förstår. Var ödmjuk och snäll mot dem, och låt dem via din förändrade karaktär förstå att Islam ändrat dig till det bättre.

-Alla föräldrar reagerar olika och det är svårt att ge allmänna råd hur man ska bemöta dem. Vissa blir arga och vill inte prata med en, andra kanske blir ledsna och oroliga. Hur de än reagerar, så försök att ha tålamod, att visa respekt och kärlek till dem. Och tänk på att för många är den negativa rektionen en övergående period, och med tiden vänjer de sig vid att du blivit muslim. Så ha tålamod och ge aldrig efter om de försöker få dig att lämna Islam, eller om de vill få dig till att göra det som är haraam. Förklara lugnt för dem, att du måste lyda Gud först om främst, även om du älskar dem och vill göra dem glada.

-Försök att alltid visa dig glad. Även om du inte är det! För många tror (särskilt om du är kvinna) att livet som muslim är tråkigt och deprimerande, för att man inte får göra sådant som är haraam. Men låt dem förstå att din glädje som du funnit i att vara muslim är långt mycket större och djupare än de icke-troendes kortvariga glädje, som de får när de gör sådant som är haraam. Få dem att inse att ditt val att bli muslim har gjort dig både till en bättre och lyckligare människa.

-Gör dawa till dina föräldrar. Men ta det lugnt och försök att tala mest om Gud och Guds enhet och skapelsen osv. Försök att undvika att tala om detaljer och regler. Återkom alltid till Gud, och religionens grunder.

Råd angående sökandet av kunskap
-Fråga muslimer om sådant du undrar, men ta inte okritiskt till dig allt du hör från muslimer som du träffar. Man kan lätt lära sig fel om man tar till sig allt som folk säger. Bäst är att ta information från pålitliga böcker, och att alltid be dem du träffar om bevis från Koranen eller Sunna (hadither) på det de säger, om det är sådant som du inte hört förut. Med tiden kommer du att förstå vilka som har kunskap och vilka som du kan fråga. I början kanske man tror att bara någon varit muslim hela livet, så har den personen kunskap om Islam, men så är det långt ifrån alltid, tyvärr.

-Försök att inte härma andra muslimers beteende om du inte har bevis för att de gör rätt. Ibland kanske man följer sådant som folk gör, som de kanske bara gör av vana eller tradition, utan att de ens själva vet varför! Så bäst är att fråga, tex: ”Varför gör du si eller så när du ber?” Inte tänka att bara för att han/hon varit muslim längre än du så vet han/hon säkert bättre…

-Man kan inte gå till bokhandeln/biblioteket och tro att man kan hitta någon bra information om Islam! Läs bara böcker från pålitliga bokförlag, eller som pålitliga muslimer tipsat om eller från kända lärda författare. Det finns mycket bra böcker översatta till engelska. Jag kan inte här räkna upp alla bra böcker som finns! Men ett förlag som är bra och följer sunnah är darussalaam. Några av de kända lärde ifrån äldre tid som skrivit mycket bra böcker som finns översatta till engelska är Ibn Kathir (har bland annat skrivit tafsir –förklaringar- av hela Koranen som finns på Internet och i bokform), Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammed bin abdul Wahhab. I övrigt läs mycket om Tawhid och grunderna i Islam, och läs hadither. Det finns många bra hadith-samlingar, men några av de bästa anses vara ”40 ahadith” samt ”Riadhus Saliheen” av Imam al-Nawawi. Den bästa översättningen av Koranen till Engelska sägs vara den som är översatt av Taqi-ud-Din Al-Hilali /Muhsin Khan. Knut Bernströms översättning till svenska är den bästa på vårt språk, men tyvärr är många av kommentarerna inte bra, då vissa av dem hänvisar till ”lärde” som inte följer ahl-us-Sunnah (den rätta vägen i Islam, den som Profetens (sas) närmaste följeslagare följde), och svävar ut i filosofiska spekulationer som inte har någon grund i Islam. Den som förstod Koranen bäst, var Profeten Muhammed (sas), och efter honom de som stod honom närmast, dvs Sahaba/ hans kompanjoner. Så deras förklaringar av verserna är vad som ska ligga till grunden för tafsir (Korantolkning), och så är det inte med kommentarerna till den svenska Koranen.

Övriga råd
-Ta kontakt med andra konvertiter och med muslimer överhuvudtaget. Det är viktigt med stöd i början. Var inte blyg att ringa ofta eller fråga mycket. Alla sanna muslimer som vill ha Paradiset kommer att bli glada att du vill ha deras hjälp/stöd etc.

-Ta det lugnt i början! En sak i taget… Men lyssna inte till dem som överdriver detta och som säger: ”sakta, sakta, du behöver inte be fem gånger om dan i början…etc etc” Bönen är det viktigaste! Så börja be så snart du kan, och försök lära dig de obligatoriska delarna i bönen och wudu (tvagningen). Bönen är kontakten mellan dig och Allaah. Så det viktigaste i början är att komma igång med bönen. Be även om du inte kan säga allt som ska sägas på arabiska i början. Det viktiga är att du försöker och att du närmar dig Allaah. Glöm inte att Han är den Barmhärtige, som väglett just dig till den rätta vägen, så inshallah accepterar han dina ansträngningar även om det kanske blir fel i början.

- Det viktigaste i början är att stärka och fördjupa din Imaan och kontakt med Allaah. När du väl fått den styrkan i ditt hjärta som Imaan och närhet till Allaah innebär, så kommer du inshallah klara av de eventuella motgångar och svårigheter som du möter i livet som konvertit, muslim och människa.

Läs också min konvertitberättelse


www.konvertitguiden.com