Om oss och om Copyright ...

Om oss:
KonvertitGuiden är en dottersida till IslamGuiden, www.islamguiden.com. KonvertitGuiden som grundades 2008-01-01 är gjort i första hand för nya och gamla konvertiter som vill lära sig mer om Islam. Även nyfikna på Islam kan ha nytta av denna hemsida.

Ang. Copyright på KonvertitGuiden.com:
Allt material på KonvertitGuiden.com är fritt att kopiera, översätta eller trycka under förutsättning att materialet distribueras fritt och inte ska användas mot Islam eller muslimer. Det är alltså ej tillåtet att använda materialet för kommersiella syften. Vi kräver också att en hänvisning till källan, dvs. "www.konvertitguiden.com" ska anges. Inga ändringar, tillägg eller utelämnande får göras.

info@konvertitguiden.com