Lektion 12

Att bilda ord

Det kan vara svårt att bemästra kombination av olika bokstäver, dvs. binda ihop bokstäver för att bilda ett ord. Anledningen till det är följande:

- Olika regler tillämpas på olika bokstäver.
- Bokstavens läge i ett ord (i början, i mitten eller i slutet.
- Vissa bokstäber som (Alif, Dal, Thal, Raa, Zay, Waw) ändrar ej form när dem bindas ihop med andra bokstäver.

Arabiska bokstäver ändrar form beroende på dess läge i ett ord, med undantag av ovanstående nämnda sex bokstäver. Bokstaven får en form om den hamnar i början av ett ord och en annan i mitten av ett ord och en tredje form om den hamnar i slutet av ett ord.

Klicka på bokstäverna nedan och studera hur de ändrar form beroende på sina lägen i ett ord.

Alif Baa Taa Thaa Jeem Ha
Kha Daal Dhaal Raa Zaa Seen
Sheen Saad Daad Ta Za 'Ayn
Ghayn Faa Qaaf Kaaf Laam Meem
Noon Haa Waaw Yaa    

Hemläxa:
Skriv om tabellen ovan och träna mycket på hur bokstäverna ändrar form i ett ord.
Till Övningssidan: >>